FNs bærekraftsmål

I september 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål for perioden fram mot 2030. Målene gjelder for alle land, og er en videreføring av de 8 tusenårsmålene som FN vedtok i år 2000 for perioden 2000-2015.

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å oppnå en bærekraftig framtid.

 1. Utrydde fattigdom
 2. Utrydde sult
 3. God helse
 4. God utdanning
 5. Likestilling mellom kjønnene
 6. Rent vann og gode sanitærforhold
 7. Ren energi for alle
 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 9. Innovasjon og infrastruktur
 10. Mindre ulikhet
 11. Bærekraftige byer og samfunn
 12. Ansvarlig forbruk og produksjon
 13. Stoppe klimaendringene
 14. Liv under vann
 15. Liv på land
 16. Fred og rettferdighet
 17. Samarbeid for å nå målene

Du kan lese mer om målene, og delmålene her: FNs bærekraftsmål

Brox Consulting bistår virksomheter og organisasjoner i utvikling av effektive strategier for økonomisk vekst, sosial inkludering og bærekraft – som igjen bidrar til å nå målene. Ta kontakt ved å fylle inn skjema nedenfor, eller ring +47 94 17 11 18.

Sammen når vi FNs bærekraftsmål innen 2030.