«FN lanserte i 2000 Global Compact som et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. I dag er Global Compact verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med over 7000 deltagere, hvorav over 5200 bedrifter fra 130 land. Over halvparten av deltagerne er små og mellomstore bedrifter.

Global Compact baserer seg på ti grunnleggende prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Prinsippene er hentet fra internasjonalt vedtatte konvensjoner, og danner derfor et felles verdigrunnlag for næringslivet globalt. Bedrifter som slutter seg til Global Compact forplikter seg til å gjøre sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med disse ti prinsippene. For mer info, se http://gcnordic.net.

Menneskerettigheter
Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Standarder for arbeidslivet
Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
Prinsipp 4: sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
Prinsipp 5: sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og
Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø
Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,
Prinsipp 8: ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og
Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Bekjempelse av korrupsjon
Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

Bli med i nettverket
FNs Global Compact gir et universelt språk for samfunnsansvar og et rammeverk for å veilede alle virksomheter uavhengig av størrelse, kompleksitet eller sted. 117 norske selskaper deltar allerede i nettverket.

Brox Consulting bistår bedrifter og organisasjoner som ønsker å bli med i nettverket, leder/koordinerer registreringsprosessen og bistår i utformingen av dokumenter som skal med. Ta kontakt her .