I dag deltok jeg på konferansen Green Day, fra mitt hjemmekontor.  0 reisevei, 0 reisekostnader, og nesten 0 CO2 utslipp.    

Statsminister Erna Solberg ønsket velkommen, og så fulgte foredrag og debatter rundt mulighetene i det grønne skiftet. Det var en spennende konferanse med innlegg fra blant annet miljøvernminister Vidar Helgesen. Han snakket om grønn konkurransekraft, at vi trenger nye måter å drive næring på. Vi fikk også tips til hvordan digitaliseringen muliggjør ny verdiskapning, fra Connie Hedegaard, fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Og vi fikk tips om hvordan det offentlige hjelpeapparatet kan støtte bedrifter og prosjekter (Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Enova).

Se traileren for konferansen her:

Jeg ser frem til mange slike miljøvennlige konferanser i framtida.

Ha en fin dag!

//Camilla