6. september holdt Fredrikstad Næringsforening morgenmøte med fokus på offentlige anskaffelser. Fredrikstad kommunes nye anskaffelsesstrategi ble presentert av Karin Nordal, innkjøpssjef for kommunen.

Fredrikstad kommunen er oppe i anskaffelser i størrelsesorden 1,1 milliarder norske kroner per år. Hovedmålet i deres anskaffelsesstrategi er at «Kommunens anskaffelser skal bidra til verdiskapning for kommunen og brukere, være innovative, ivareta samfunnsansvar og skape tillit til Fredrikstad kommune som innkjøper». Nordal vektla også behovet for å være innovative, se fremtidens behov og bli flinkere til å ha dialog med næringslivet.

Når det gjelder samfunnsansvar hadde Nordal følgende info:

Delmål 6
Gjennomføre samfunnsansvarlige anskaffelser
Aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye etiske, sosiale og miljømessige standarder.
– Sikre at kommunen kjøper fra seriøse aktører i markedet


Hvordan jobber din bedrift med etiske, sosiale og miljømessige standarder?
Med en god strategi for samfunnsansvar og bærekraft, og god rapportering på arbeidet, har selskaper et godt grunnlag når de skal gi tilbud til kommunen.

Ønsker du hjelp å dokumentere bedriftens miljøprestasjoner i forbindelse med offentlige konkurranser? Vi bidrar gjerne. Ta kontakt for en uforpliktende samtale, hvor vi sammen kan se på muligheter. Fyll inn skjemaet nedenfor, eller ring +94 17 11 18.

//Camilla