Fredrikstad vant i år statens pris for landets mest attraktive by i 2017. Satsing på gratis ferge og handel i sentrum var viktige grunner til at nettopp Fredrikstad ble valgt.

«Attraktiv by – Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftsbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig». (regjeringen.no)

På kommunes nettsider har de skissert de tre formene for bærekraft:

  1. Økonomisk bærekraft skal sikre betingelsene for en opprettholdbar verdiskaping
  2. Miljømessig bærekraft som dreier seg om å beskytte de biologiske og fysiske systemene og sikre tilgangen til et helsefremmende miljø
  3. Sosial bærekraft som understreker betydningen av sysselsetting, sosialt sikkerhetsnett, likhet og deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser

Kommunen på sin side må gjøre sitt, både som samfunnsutvikler og tjenesteyter, men for å få et mer bærekraftig Fredrikstad må også næringslivet, frivillige organisasjoner og privatpersoner bidra.

Eksempler på tiltak av kommunen:
El-bil, Solcellepanel, Fairtrade, årlige miljøarrangementer og miljøfyrtårn. Flere eksempler finner du på smartfredrikstad.no.

Kommunens satsning på bærekraft gjør meg stolt over å være Fredrikstad borger (selv om jeg er fra Nord Norge).

//Camilla

en kommentar

Kommentarer er stengt.