I går møttes industrien og næringslivet på Øra, og øvrige aktører fra næringslivet i Nedre Glomma, for å høre om utviklingen på Øra, og for å dele kunnskap og erfaring om sirkulær økonomi. Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård ønsket velkommen og omtalte Fredrikstad og Øraområdet som hovedstaden for sirkulærøkonomi med blant annet etablering av Nasjonalt senter for sirkulærøkonomi (hvor 45 bedrifter er involvert) og testsenter for gjenbruk av plast. Han sa videre at begge sentrene skal integreres tett med industrien på Øra, og inviterte det øvrige næringslivet med.

Mer enn 200 deltagere fra ulike virksomheter og organisasjoner i Fredrikstad deltok på konferansen og flere av de jeg snakket med var allerede i gang med tankeprosessen for hvordan deres virksomhet kunne bidra.

«Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved redusere råvarebruk, avfall, utslipp, energiforbruk til et minimum. Sirkulær økonomi har også som mål at produkt gjenbrukes, gjerne også utenom sitt sitt opprinnerlige formål.» – Wikipedia

Eksempler på virksomheter som bidro på konferansen, og tiltak for sirkulær økonomi:

Sirkulærøkonomi vil være den viktigste omstillingen for industrien i framtiden!

People – Profit Planet

//Camilla Brox Flodin