PwC lanserte i dag sin rapport Bærekraft 100 – Rapportering for framtida.
Rapporten er den andre utgaven av PwCs Bærekraft 100, og er en analyse av Norges 100 største selskap sin rapportering på miljø- og samfunnsansvar.

Rapporten ble lansert i PwCs lokaler i Bjørvika, for om lag 100 fremmøtte. Med stor entusiasme og engasjement la de frem sine funn. Utfra deres funn fra Norge – og internasjonal forskning – mener de at selskap som integrerer bærekraftsmålene i sin forretningsstrategi har en større og mer langsiktig verdiskapning for sine eiere og andre interessenter.

En større endring fra deres funn i 2015 gjelder definerte KPIer:

I 2017 har 80% av selskapene definert KPIer for bærekraft og samfunnsansvar, sammenlignet med 25% i 2015. (hentet fra rapporten)

Ønsker du å lese rapporten? Klikk her: PwCs Bærekraft 100 – Rapportering for framtiden