For 10 år siden vant FNs klimapanel fredsprisen.  I går møtte representanter fra IPCC for å fortelle om sitt arbeid.

Hva trenger vi egentlig av kunnskap for å løse klimaproblemet? Hva slags kompetanse trenger det grønne arbeidslivet, og hvordan ser egentlig jobbene ut som skal bringe oss til lavutslippssamfunnet? Les mer her: Klimadebatten på Nobels Fredssenter