Fredag 20. oktober hadde Fremtiden i våre hender konferanse, på Kulturhuset i Youngs gate i Oslo.

Konferansens tema var ‘økonomisk og politisk endring for en grønn og rettferdig framtid’, og konferansen vekslet mellom gode innlegg fra engasjerte mennesker, og samtaler rundt tema i debatt.

Slik så programmet ut:

Verden står ovenfor voksende miljø- og fordelingsutfordringer, og mange peker på det økonomiske systemet med vekstfokus som hovedårsaken. Andre peker på mulighetene og handlingsrommet innenfor dagens system kan utnyttes i mye større grad enn i dag. Vi gjør et dypdykk i store og små løsninger i den globale oppvarmingens tidsalder og ser på hva som skal til for å oppnå den framtiden vi ønsker.

1 DEL: Fra krise til grønn framtid

Hvor er vi og hvor skal vi? Verden står ovenfor voksende miljø- og fordelingsutfordringer. Hvordan er dette knyttet til vekstøkonomien? Hva vil det kreve å opprette et bærekraftig samfunn, og hvordan ser et slikt samfunn ut?

Marte Gerhardsen, Leder for Tankesmien Agenda
Lene Westgaard-Halle, Stortingsrepresentant og medlem av Energi- og miljøkomiten for Høyre
Arild Vatn, økologisk økonom, og professor ved NMBU
Sigurd Jorde, researcher hos Framtiden i våre hender
Ingrid Stolpestad, researcher hos Framtiden i våre hender

2 DEL: Økonomisk og politisk endring i klimaendringenes tidsalder

Kan vi få et bærekraftig og rettferdig samfunn med dagens økonomiske system, eller krever omstillingen vi står ovenfor en endring av systemet? Vi ser nærmere på det økonomiske og politiske handlingsrommet vi har i dag, og alternativene til vekstparadigmet.

Marit Vea, rådgiver i Zero
Bård Lahn, forsker ved Cicero
Tone Smith Spash, Foreleser i økologisk økonom ved WU Wien
Jørgen Randers, økonom og professor emeritus ved BI

3 DEL: Løsninger mot et bærekraftig samfunn

Hva er de beste og mest effektive løsningene for å skape et bærekraftig samfunn: Kan store etablerte organisasjoner bli bærekraftige, eller må alternativene bygges opp fra grunnen av? Eller kan både små og store løsninger utvikles parallelt?

Agnes Vevle Tvinnereim, Bærekraftig Liv på Landås
Lan Marie Nguyen Berg, Byråd for miljø og samferdsel i Oslo (MDG)
Sigmund Hegstad, daglig leder i Fair and Square
Anders Lennartsson, bærekraftsjef i Ikea Norge
Kjell Fredrik Løvold, banksjef i Cultura bank
Kaj-Martin Georgsen, Direktør samfunnsansvar og næringspolitikk i DnB