Onsdag 8.11 ble den årlige Fredrikstadkonferansen avholdt på Litteraturhuset i Fredrikstad. Tema for konferansen var Lønnsomt, og besto av foredrag om bærekraft, digitalisering og investeringer. Konferansen var fulltegnet.

Fredrikstad har i løpet av det siste halve året vunnet prisene: Norges mest attraktive by og Årets sentrum. Stadig flere ønsker å bosette seg i byen, men byen har utfordringer ifht arbeidsplassutvikling. Fredrikstadkonferansen rettet fokus på dette også i år, for en bærekraftig framtid.

PROGRAMMET:

 • Innledning ved styreleder i Fredrikstad Næringsforening Trond Delbekk, adm.dir i Værste AS.
 • Slik skal Fredrikstad vinne næringslivet. Ordfører Jon-Ivar Nygård

BÆREKRAFT

 • Er det lønnsomt å være grønn? Zero v/daglig leder Marius Holm.
 • Bærekraft = konkurransekraft. SIGLA v/grunnlegger og partner Ylva Lindberg.
 • Lønnsom forretningsmodell anno 2017. Fredrikstad Energi v/adm.dir. Marked Terese Troy Prebensen.

DIGITALISERING

 • Forsvarlig digitalisering – en lønnsom investering. BDO v/ Chris Culina og Stian Andrè Johansen.
 • Automatisering, en nødvendighet. Jackon v/nordisk produksjonsdirektør Hans Petter Olsen.
 • Fredrikstad – er vi digitalt modne? Digital Norway v/Eirik Andreassen.
 • Utdeling av publisitetsprisen

INVESTERINGER

 • Hva trigger investoren? Ved investor Haakon Sæter.
 • Har investert i muligheter. Andersen & Mørck v/daglig leder Geir Teistung.
 • Å lede lønnsomt inn i fremtiden. Stefan Hyttfors.

Alt i alt en spennende dag med faglig og sosialt påfyll. Jeg er optimistisk for fremtiden hva gjelder næringslivet i Fredrikstad sin evne til å løfte sammen.

For mer info om konferansen, bilder og videoer, se Fredrikstad Næringsforening sin facebookside: facebook.com/FredrikstadNaeringsforening/ 

People – profit – planet

//Camilla Brox