I dag hadde Næring for klima møte med tema «Oslo som Europeisk miljøhovedstad» – Hvilke muligheter gir dette næringslivet i Oslo? ByBi, som jeg er engasjert prosjektleder for, er partner i dette nettverket og vi deltok for å fremme ByBi’s engasjement. Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen.

Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad i 2019. I kåringen ble kandidatbyene vurdert på klimapolitikk, luftkvalitet, grønn innovasjon, kollektivtransport, biologisk mangfold, vannkvalitet og friluftsliv. Oslo ble rangert høyest i åtte av tolv kategorier. I 2019 skal byen vise framtidens miljøløsninger når nasjonale og internasjonale delegater besøker byen.

Møtet fokuserte på viktigheten av samspillet mellom næringslivet og kommunen. Partnernet fremmet at de vil bidra til å oppnå Oslos klimamål, og flere selskaper presenterte sine klimatiltak for de fremmøtte og inviterte til samhandling.

Jeg kommer tilbake til dette i eget innlegg på nyåret.

//Camilla Brox