Fremtiden i våre hender fylte i dag lokalene på Kulturhuset i Oslo, da de inviterte til frokostmøte om sirkulærøkonomi. Møtet ble ledet av Anja Bakken Riise, leder i FIVH. Hun startet med å ønske velkommen, og informerte kort om noen av de viktige sakene Fremtiden i våre hender arbeider med. Blant annet nevnte hun
arbeidet med matkasteloven og tiltak for å fremme reparasjon og gjenbruk:

  • Stortinget stopper regjeringens forslag om å skrote matkasteloven. FNs bærekraftsmål nummer 12 sier at vi skal halvere matsvinnet per innbygger på verdensbasis innen 2030. For å nå målet trengs politiske virkemidler. Framtiden i våre hender ønsker en lov som pålegger matprodusenter og dagligvarebutikker å gi bort mat de ikke får solgt, til veldedige formål.
  • Over 8000 støtter FIVHs kampanje om momsfritak på reparasjoner: Myndighetene anerkjenner at vi må gjøre noe med det materielle forbruket vårt for å forhindre klimaødeleggelse og press på naturressursene. Vi trenger en rekke tiltak for å forebygge avfall og stimulere til gjenbruk og ombruk. Det må lønne seg å reparere og leie ting, og det må være mulig. FIVH ber om følgende: Fjern moms på reparasjoner og utleie av klær, tur- og sportsutstyr, verktøy og elektronikk. Og utvid reklamasjonsretten. (hentet fra fivh.no)

FIVH hadde videre invitert ledere og politikere, og ba de redegjøre for:

  • Hva er, og hvordan skaper vi en sirkulærøkonomi? Hva kan næringslivet gjøre på egenhånd – hva vil kreve politiske virkemidler?
  • Hvor langt på vei er norsk næringsliv?
  • Hvorfor er sirkulærøkonomi viktig for norsk økonomi og for at vi når våre klimamål?
  • Hvilke politiske tiltak kan skape grønn konkurransekraft og et grønt skifte i måten vi forbruker på?
    Og hvem har vilje til å gjennomføre dem?

Kristin Halvorsen, direktør Cicero, orienterte om delingsøkonomi, og verdien av samhandling. Yngvill Ofstad, Sustainability developer, IKEA, fortalte om IKEAs mange tiltak, og Vibeke Hammer Madsen, adm. dir. i Hovedorganisasjonen Virke, om deres ambisjoner og fokusområder.

På bildet (fra venstre): Kristin Halvorsen (direktør Cicero), Yngvill Ofstad (Sustainability developer, IKEA), Vibeke Hammer Madsen (adm. dir. i Hovedorganisasjonen Virke).

Politikerne fikk anledning til å fremme sine miljøsaker, og jeg opplevde et større engasjement enn tidligere hos flere av dem. Matkasteloven, fokus på grønn konkurransekraft, økonomiske «grønne» incentiver, miljøkrav ved innkjøp, utvidelse av reklamasjonsretten, fritak for moms på reparasjoner var blant sakene som ble nevnt.

På bildet (fra venstre): Anja Bakken Riise (FIVH), Lene Westgaard-Halle (Høyre), Tore Storehaug (Krf), Espen Barth Eide (Ap), Lars Haltbrekken (SV) og Ola Elvestuen (V).

Jeg gikk fra møtet og følte meg håpefull ifht fokuset til lederne og våre folkevalgte. Men jeg spør meg likevel: Klarer vi å endre oss raskt nok?

//Camilla Brox