Sist fredag deltok jeg på BIs kunnskapsfrokost «Lederens verktøykasse: Samfunnansvar for ledere». Hva motiverer ledere til å ta samfunnsansvar, hvorfor skal en virksomhet «bry seg» og hvordan bør man som leder gå frem i arbeidet med samfunnsansvar – var noe av det som ble presentert.

«Lederens verktøykasse: Samfunnsansvar for ledere»

Handelshøyskolen BI arrangerer jevnlige events med inspirasjon og påfyll av ny forskning og faglig innsikt relevant for ledere i næringslivet. Eventene går under tittelen «Lederns verktøykasse». På eventet sist fredag var det professor Caroline Dale Ditlev-Simonsen som snakket om hvordan man kan lede og integrere samfunnsansvar i en bedrift. Ditlev-Simonsen er forsker og underviser på master- og executive nivå innen bedrifters samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility), bærekraftig utvikling, ledelse samt holdning og atferd blant konsumenter.

Hva motiverer ledere til å ta samfunnsansvar?

Bedrifters samfunnsansvar er det norske begrepet for Corporate Social Responsibility og kan defineres som: Bedriftens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis, utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer.*

*Stortingsmelding nr 10, 2008-09; Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (definisjon fra side 7).

Hva er det så som får bedriftene til å gjøre «dette ekstra«? Ditlev-Simonsen la frem mulige motivasjonsfaktorer:

 1. Profit maksimering?
 2. Fremtidig avkastning?
 3. Press fra interessegrupper?
 4. Bransje trykk?
 5. Merkevare og markedsføring?
 6. Innovasjon?
 7. Kopiering og imitering?
 8. Etikk og moral?
 9. Interessen til enkelt individer i bedriften?
 10. Bærekraftighet?

Overraskende er det kanskje ikke at branding ofte motiverer ledere til å ta samfunnsansvar? Ditlev-Simonsen presenterte også en rekke eksempler på samfunnsansvarstiltak. Noen av dem nevnes i videoen nedenfor:

Hvorfor bry seg?

Samfunnsansvarstiltak kan bidra stort både sosialt og miljømessig, men hva kan det gjøre for bedriftene? Studier viser at bedrifter som er sitt samfunnsansvar bevisst oppnår bedre omdømme, har stolte og lojale ansatte, tilrekker seg andre som ønsker å jobbe hos dem, blir oppfattet positivt blant myndigheter, oppnår lettere og bedre finansiering for å nevne noe. Mao kan bedrifter som tar samfunnsansvar oppnå store konkurransefordeler.

Les også: Fjellet, Stormberg og omdømme. og Gaia kapitalisme.

Tips til hvordan gå frem

Ditlev-Simensen avsluttet med 5 tips for hvordan man som leder bør gå frem i arbeidet med bedriftens samfunnsansvar:

 1. Kartlegg bedriftens «fotavtrykk» – og lag en plan
 2. Test blant interessenter
 3. Lanser – internt og eksternt
 4. Overvåk – og juster underveis
 5. Rapporter – integrer i årsrapporter etc.

Ønsker du bistand for å oppnå økonomisk vekst, sosial inkludering og bærekraft? Ta kontakt på post@broxconsulting.no eller ring meg på 94 17 11 18.

Vennlig hilsen Camilla