Photo: Shanti Bhavan

Jeg startet Brox Consulting våren 2017 med mål om å bidra til at FNs 17 bærekraftsmål nås innen 2030. I dag, ett år senere, bistår jeg ulike bedrifter og organisasjoner i utvikling av strategier og tiltak for å bidra til en bærekraftig framtid. Jeg anser meg svært heldig som får jobbe hver dag med dette – og for at jeg får jobbe sammen med engasjerte mennesker som ønsker å gjøre en forskjell. I dag kan jeg også stolt si at Brox Consulting har gitt sitt første økonomiske bidrag til en ideell organisasjon kalt Shanti Bhavan. Shanti Bhavan er en skole i India som har som målsetting å hjelpe de mest sårbare barna i India ved å tilby dem skoleplass og oppfølging som gir dem muligheter. Les mer om skolen her: Shanti Bhavan og/eller se denne videoen Daughters of Destiny som ligger på Netflix:

Jeg vil takke mine kunder for at de bruker mine tjenester. Takk til ByBi, Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, Blide Folk, Seiersborg videregående skole, Glomma Industrier, Glassmester1, and Fredrikstad Næringsforening. Pga. dere har jeg nå mulighet til å starte på min drøm.

Sammen når vi FN’s bærekraftsmål!

Hilsen en takknemlig Camilla