Kan sirkulærøkonomi redde miljøet?

Fremtiden i våre hender fylte i dag lokalene på Kulturhuset i Oslo, da de inviterte til frokostmøte om sirkulærøkonomi. Møtet ble ledet av Anja Bakken Riise, leder i FIVH. Hun startet med å ønske velkommen, og informerte kort om noen av de viktige sakene Fremtiden i våre hender arbeider med. Blant annet nevnte hun
arbeidet med matkasteloven og tiltak for å fremme reparasjon og gjenbruk:

Konferanse om sirkulær økonomi

I dag deltok jeg på en konferanse om sirkulær økonomi i regi av Gjenvinning Østfold og Borg Plast-Net. Konferansen omhandlet sirkulær økonomiens betydning for fremtidig industri, og tok for seg tre sentrale forhold for utvikling av norsk industri: 1) Rask omstillingsevne er nødvendig og krever gode ledere, 2) Økende konkurranse om råvarer krever nytenkning om bruk av ressurser, og 3) Behovet for og kravet til bærekraftig utvikling.

Næring for klima

I dag hadde Næring for klima møte med tema «Oslo som Europeisk miljøhovedstad» – Hvilke muligheter gir dette næringslivet i Oslo? ByBi, som jeg er engasjert prosjektleder for, er partner i dette nettverket og vi deltok for å fremme ByBi’s engasjement. Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen.

Biologisk mangfold #klodenvår

Onsdag 9. november var jeg på Aftenpostens klimakonferanse #Klodenvår. En spennende konferanse med fokus på ‘hvordan maten vår påvirker klimaendringene’, og hvordan vi kan bidra for å sikre biologisk mangfold. Vi som privatpersoner, samt virksomheter og organisasjoner.

FNs bærekraftsmål
Det finnes mange grunner til å bevare det biologiske mangfoldet. Alt vi trenger for å leve, henter vi fra naturen. Planter som skaffer oss mat og medisiner, materialer til klær, møbler og bygninger stammer fra viltvoksende arter i naturen.

Fredrikstadkonferansen 2017

Onsdag 8.11 ble den årlige Fredrikstadkonferansen avholdt på Litteraturhuset i Fredrikstad. Tema for konferansen var Lønnsomt, og besto av foredrag om bærekraft, digitalisering og investeringer. Konferansen var fulltegnet.

Fredrikstad har i løpet av det siste halve året vunnet prisene: Norges mest attraktive by og Årets sentrum. Stadig flere ønsker å bosette seg i byen, men byen har utfordringer ifht arbeidsplassutvikling. Fredrikstadkonferansen rettet fokus på dette også i år, for en bærekraftig framtid.

Gaia-kapitalisme

Richard Branson, grunnleggeren av Virgin som inneholder mer enn 360 ulike bedrifter, er opptatt av å drive global næringsvirksomhet på en bærekraftig måte. I hans bok «Skap din egen suksess» forteller han om Virgin-tilnærmingen Gaia-kapitalismen.

  • Gjør verden til et bedre sted
  • Dra din del av lasset
  • Innta et langsiktig perspektiv
  • Tenk alltid på ringvirkningene av handlingene dine
  • Store seire består av mange små slag
  • Reis de store spørsmålene, de forsvinner ikke
  • Forstå situasjonen før du bestemmer deg for om -og hvordan du skal slåss
  • Mist aldri målet av syne
  • Hvis noe er galt, få det ordnet

Slik starter kapittel 9, i Richard Bransons bok «Skap din egen suksess«.