Blogg

Konferanse om sirkulær økonomi

I dag deltok jeg på en konferanse om sirkulær økonomi i regi av Gjenvinning Østfold og Borg Plast-Net. Konferansen omhandlet sirkulær økonomiens betydning for fremtidig industri, og tok for seg tre sentrale forhold for utvikling av norsk industri: 1) Rask…