Konferanse om sirkulær økonomi

I dag deltok jeg på en konferanse om sirkulær økonomi i regi av Gjenvinning Østfold og Borg Plast-Net. Konferansen omhandlet sirkulær økonomiens betydning for fremtidig industri, og tok for seg tre sentrale forhold for utvikling av norsk industri: 1) Rask…

Fredrikstadkonferansen 2017

Onsdag 8.11 ble den årlige Fredrikstadkonferansen avholdt på Litteraturhuset i Fredrikstad. Tema for konferansen var Lønnsomt, og besto av foredrag om bærekraft, digitalisering og investeringer. Konferansen var fulltegnet. Fredrikstad har i løpet av det siste halve året vunnet prisene: Norges mest…

1 kommentar på “Gaia-kapitalisme”

Gaia-kapitalisme

Richard Branson, grunnleggeren av Virgin som inneholder mer enn 360 ulike bedrifter, er opptatt av å drive global næringsvirksomhet på en bærekraftig måte. I hans bok "Skap din egen suksess" forteller han om Virgin-tilnærmingen Gaia-kapitalismen. Gjør verden til et bedre…