Brox Consulting ble etablert i april 2017 med visjonen:

Sammen når vi FNs bærekraftsmål innen 2030.

Brox Consulting bistår i bærekraftsarbeidet – i alt fra utvikling av strategier for samfunnsansvar og bærekraftig utvikling, og kommunikasjonsstrategier, til utforming av materiell og implementering i egne og kjøpte kanaler. Les mer her:

Vi bistår videre i utforming av rapporter og presentasjoner til bruk både internt og eksternt, holder presentasjoner om samfunnsansvar og hvordan bedrifter og organisasjoner kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Ta kontakt for tilbud.


Camilla Brox Flodin er rådgiver og dedikert til businessmodellen People – Profit – Planet

b2

Camilla har 13 års erfaring med markedsføring, kommunikasjon og PR, hvorav 10 år fra reklame-/kommunikasjonsbransjen, og tre år fra ideell sektor. Hun har en Master of Management-grad fra Handelshøyskolen BI med programfagene ‘Bedrifters samfunnsansvar under globalisering og klimapress’, ‘PR-ledelse og strategisk kommunikasjon’, og ‘Samspill og ledelse – anvendt organisasjonspsykologi’.

Camilla har gitt sitt løfte #businessworthy
Business for peace stiftelsens visjon er at alle bedriftsledere har som mål å styrke samfunnet. Dette krever at bedriftene er ”businessworthy” – og på en etisk og ansvarlig måte sikrer verdiskaping både for bedriften og for samfunnet. Camilla har gitt sitt løfte #businessworthy, og vil sikre at Brox Consulting bidrar til at FNs bærekraftsmål nås, og oppfordrer andre bedriftsledere til å gjøre det samme. Klikk her.

Ta kontakt på +47 94 17 11 18, eller send en mail på post@broxconsulting.no så ser vi på muligheter sammen!