Brox Consulting AS ble etablert våren 2017, av Camilla Brox, med ønske om å bidra for å nå FNs 17 bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

SDGs

Brox Consulting AS sitt formål er å bistå bedrifter og organisasjoner i utviklingen av effektive strategier for økonomisk vekst, sosial inkludering og bærekraft.

I dag har Brox Consulting AS flere fornøyde kunder, og vokser i takt med bidrag fra andre dyktige konsulenter. I tillegg til å bistå virksomheter i deres strategiarbeid, bidrar selskapet med rådgivning innen kommunikasjon, markedsføring, PR og sosiale medier, tekst, foto, og grafisk design.

Er din bedrift/organisasjon på søken etter nettopp denne kompetansen?

Ta kontakt: +47 94 17 11 18, eller på post@broxconsulting.no

Vennlig hilsen Camilla

I am #businessworthy
«I know that business cannot succeed in societies that fail. I will do my utmost to be businessworthy in all my efforts, and to tune my business to support the United Nations Sustainable Development Goals. I call on my peers to do the same.» Read more about #businessworthy here: Businessworthy.org