Strategi & rådgivning

Bedrifter som jobber strategisk med sitt miljø- og samfunnsansvar, kan oppnå konkurransefortrinn, og en større og mer langsiktig verdiskapning for sine eiere og andre interessenter. Vi bistår i arbeidet.

 

 

Implementering/gjennomføring

Vi bistår i utforming av rapporter og presentasjoner for internt og eksternt bruk, utarbeidelse av tekster og annet materiell til websider og sosiale medier, samt pressemeldinger og medietrening.