Strategi

Bedrifter som inkluderer sosiale og miljømessige mål i sin strategi vil oppnå langsiktige konkurransefortrinn.