Bedrifter og organisasjoner med god internkommunikasjon sikrer forankring og begeistring for felles strategi. En god plan for ekstern kommunikasjon, i egne så vel som kjøpte kanaler, styrker troverdigheten og omdømmet.

Brox Consulting bistår i kommunikasjonsarbeidet. Sammen kartlegger vi interessenter og kanaler, og lager en plan. Ansatte, framtidige ansatte, eiere, samarbeidspartnere, underleverandører, kunder, framtidige kunder, medier, myndigheter og politiske aktører er eksempler på interessenter. Hvordan skal vi kommunisere med dem – og når? Hva ønsker vi å oppnå med kommunikasjonen, og hvilke kanaler skal vi bruke?

Fyll ut skjema nedenfor, eller ring +47 94 17 11 18, så tar vi en prat og ser på muligheter.