Sirkulær økonomi er en viktig del av det grønne skiftet og kan få stor betydning både økonomisk og ressursmessig.

Brox Consulting bistår bedrifter og organisasjoner som ønsker å kartlegge sine muligheter i det grønne skiftet. Sirkulære business modeller får stadig mer oppmerksomhet og innovative samarbeidsmetoder blir stadig mer aktuelle.