Bedrifter som jobber strategisk med sitt miljø- og samfunnsansvar, kan oppnå konkurransefortrinn, og en større og mer langsiktig verdiskapning for sine eiere og andre interessenter. Vi bistår i arbeidet.