Bedrifter som inkluderer sosiale og miljømessige mål i sin strategi vil oppnå langsiktige konkurransefortrinn.

En bedrifts strategi er retningsgivende for bedriftens virke og sikrer måloppnåelse og konkurransefortrinn. Til grunn for en strategi ligger en god kartlegging samt involvering av strategiske medarbeidere.